Liczba odwiedzin strony: 27126 Osób na stronie: 2
 

Archutowska Magdalena,
Kołodzińska-Kozłowska Monika. Kancelaria
notarialna s.c.

 
 
Archutowska Magdalena,
Kołodzińska-Kozłowska Monika. Kancelaria
notarialna s.c.
 
Przybyszewskiego 48/54 lok. 2
01-824 Warszawa
Profesja:   notariusz

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2004 Nr 196 poz. 2019 - Wykaz substancji zabronionych
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu substancji zabronionych 2) (Dz. U. z dnia 8 września 2004 r.) Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o środkach żywienia zwierząt (Dz. U. Nr 123, poz. 1350, z 2003 r. Nr 122, poz. 1144 i Nr 208, poz. 2020 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 877) zarządza się, co następuje: § 1.  Określa się wykaz substancji zabronionych, stanowiący...
Monitor Polski 1997 Nr 56 poz. 526 - Nadanie odznaczeń
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 kwietnia 1997 r. o nadaniu odznaczeń. (M.P. z dnia 8 września 1997 r.) Rej. 59/97 Na podstawie art. 44 ustawy konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 84, poz. 426 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i...